Sabtu, 02 Juni 2012

FAEDAH-FAEDAH DZIKIR


FAEDAH-FAEDAH DZIKIR


1.             Mewujudkan tanda baik sangka kepada Allah
2.            Menghasilkan rahmat dan ‘inayat Allah
3.            Memperoleh sebutan dari Allah dihadapan hamba-hamba yang pilihan
4.            Membimbing hati dengan mengingat dan menyebut Allah
5.            Melepaskan diri dari ‘adzab
6.            Memelihara diri dari wiswas syaitan khannas dan membenteng diri dari ma’siat
7.            Mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat
8.            Menyampaikan kepada derajat yang tinggi disisi Allah
9.            Memberikan sinaran kepada hati dan menghilangkan kekeruhan jiwa
10.         Menghasilkan tegaknya suatu rangka dari Iman dan Islam
11.          Menghasilkan kemuliaan dan kehormatan di hari qiamat
12.         Melepaskan diri dari sesalan
13.         Memperoleh penjagaan dan pengawalan dari para malaikat
14.         Menyebabkan allah bertanya kepada para malaikat yang menjadi utusan Allah tentang keadaan orang-orang yang berdzikir itu
15.         Menyebabkan berbahagiannya orang-orang yang duduk bersama orang yang berdzikir
16.         Menyebabkan dipandang ahlul ikhsan, orang-orang yang berbahagia dan pengumpul kebajikan
17.         Menghasilkan ampunan dan keredhaan Allah
18.         Menyebabkan terlepas dari suatu pintu fasiq dan durhaka
19.         Merupakan ukuran untuk mengetahui derajat yang diperoleh disisi Allah
20.        Menyebabkan para Nabi-Nabi dan orang-orang mujahidin menyukai dan mengasihi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar